تبلیغات بر روی عوارضی تهران پردیس ۱۶ دی ماه ۹۹

تبلیغات بر روی عوارضی تهران پردیس ۱۶ دی ماه ۹۹

شرکت بنیان مسکن بام پردیس شرکت اقدام به تبلیغات در شهر پردیس و اتوبان پردیس در دستور کار قرار گرفت. و مجوز های لازم از وزارت ارشاد اخذ شد . با دو شرکت تبلیغاتی قرارداد منعقد شد. روابط عمومی شرکت بام پردیس.