تبلیغات شرکت بنیان مسکن بام پردیس در سطح شهر پردیس

تبلیغات شرکت بنیان مسکن بام پردیس در سطح شهر پردیس

شرکت بنیان مسکن بام پردیس اقدام به تبلیغات در شهر پردیس و اتوبان پردیس در دستور کار قرار گرفت.

و مجوز های لازم از وزارت ارشاد اخذ شد . با دو شرکت تبلیغاتی قرارداد منعقد شد.

روابط عمومی شرکت بام پردیس.