سوالات متداول admin بهمن ۱۷, ۱۳۹۸

چطور می‌توانیم به شما کمک کنیم؟

سوالات متداول
سوالاتی که در مقالات وب سایت به آنها پاسخ داده شده است
پاسخ مورد نظر خود را نیافتید؟
می‌توانید به بخش زیر مراجعه نمایید
تماس با خدمات پس از فروش

می توانید با تماس با شماره پشتیبانی ما سوالات خود را مطرح نمایید و همکاران ما پاسخگوی سوالات شما باشند.

مشاهده اطلاعیه‌ها

با مطالعه کانال تلگرامی ما و تعامل با سایر خریداران به پاسخ مورد نظر خود دست‌یابید.

پاسخ به سوالات مهم
موضوعات مهم با پاسخ کوتاه

ملک مشاع عبارتست از مال غیر منقول که بین یک یا دو نفر یا بیشتر به صورت مشترک هر چند با درصدهای متفاوت از نظر مالکیت مشترک باشند.

در مال مشاع هر یک از شرکا در جزء جزء آن به میزان مالکیت خود سهیم و مالک بوده و حقوق مشترک دارند بدون آن که هر یک از آنها در یک بخش آن حق تصرف یا مالکیت اختصاصی داشته باشد مگر با رضایت سایر شرکاء.

یک سهم مشاع از 4950 سهم مشاع از دو سهم مشاع از نُه سهم مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به پلاک ثبتی 167 فرعی از 6 اصلی واقع در ضلع شرقی و شمال شرقی فاز 4 شهر پردیس.

با توجه به بازار متغیر حوزه اراضی ارزش افزوده آن با در نظر گرفتن شرایط مختلفی قبل سنجش است، لذا با توجه به شرایط محیطی، اجتماعی و شهری زمین مورد نظر کارشناسان این شرکت آینده درخشانی را برای آن پیش بینی می نمایند.

سهام بام پردیس ، مانند هر دارائی دیگر جزء اموال تحت مالکیت شماست. پس آن را می توانید در هر بازاری که تقاضا باشد به فروش برسانید.

اولین اصل در هر معامله ای اعم از مال منقول و غیر منقول(زمین) شناخت کافی و کامل از مالکیت و ذیحق بودن فروشنده است. دومین مورد دارای اهمیت، مورد معامله است که باید نسبت به آن شناخت کافی داشته باشید با این معنی که شرایط قانونی لازم را داشته باشد و موقعیت و ارزش واقعی آن منطبق با شناخت شما بوده باشد و سوم اینکه ممنوعیت قانونی برای خرید و فروش آن وجود نداشته باشد.

 

خیر، شرکت بنیان مسکن بام پردیس یک شرکت فعال در بورس نمی باشد بلکه مالک و فروشنده سهام بوده و ماموریت آن ایفای نقش اجتماعی در اسکان و بهره مندی شهروندان در تهیه مسکن آتی و نیز سرمایه گذاری عزیزان در این حوزه است.

متراژ زمین 4.460.000 مترمربع معادل 446 هکتار می باشد و متراژ هر سهم به طور تقریبی معادل 200 متر مربع زمین می باشد، که این ابعاد بدون در نظر گرفتن سرانه های شهری آتی آن می باشد.

ساخت خانه در زمین زراعی امکان پذیر نمی باشد، اما لازمه آن تغییر کاربری زمین است و موضوع به این آسانی ها نیست و نیازمند کارشناسی ها و طی کردن مراحلی اداری و قانونی و تبیین اهداف ساخت و ساز بر اساس معیارهایی است که قانونگذار و سیاست گذران حوزه مدیریت شهری آن را پیش بینی و مجوزهای لازم را در نظر می گیرند.

اگر سند رسمی به نام شرکت است و متن فروش نامه نیز به نام شرکت ثبت شده است، دقت داشته باشید که چه کسی در شرکت ، طرف معامله فروش است، آیا او حق امضا در معاملات شرکت را دارد؟ آیا مورد تایید است یا خیر ؟ برای این کار باید اساس نامه شرکت و روزنامه رسمی را کنترل کرده و اطمینان حاصل کنیم آیا فرد می تواند امضای خرید و فروش را ثبت کند یا خیر؟ وجود امضا و مهر شرکت الزامی است.

اولین اصل در هر معامله ای اعم از مال منقول و غیر منقول(زمین) شناخت کافی و کامل از مالکیت و ذیحق بودن فروشنده است. دومین مورد دارای اهمیت، مورد معامله است که باید نسبت به آن شناخت کافی داشته باشید با این معنی که شرایط قانونی لازم را داشته باشد و موقعیت و ارزش واقعی آن منطبق با شناخت شما بوده باشد و سوم اینکه ممنوعیت قانونی برای خرید و فروش آن وجود نداشته باشد.